Økende inntektsforskjeller – tross innsats for utjevning

Inntektsforskjellene i Fredrikstad øker. Covid-19 ser også ut til å forsterke ulikhet, og folk med mindre inntekt bor ofte helt andre steder i byen enn de med høy inntekt.