Også Fylkesmannen protesterer mot å bruke dette til industritomt

Det er ikke bare Viken fylkeskommune som har protestert mot å bruke et LNF-område på Øra til industritomt for Batteriretur og Frevar. Nå har også Fylkesmannen levert sin protest.