Også Fredrikstad-ordføreren ber hyttefolk reise hjem