Bil var en stor oppfinnelse, og bil har gitt oss mobilitet. Biler i store mengder, derimot, fører dessverre til store problemer, og dette må vi snart ta inn over oss.

Jeg tror vel at noen oppegående personer, enten innen helse, økonomi, byutvikling, vegplanlegging, utvikling av kjøpesentra, hoteller, olje- og energi, fergedrift, batteriutvikling, varehandel, turisme, miljø, arealplanlegging, mv., må ha stilt seg spørsmålet; «hvor mange biler har vi plass til?»

For det er ikke alltid spørsmål om antall biler i hele Norge eller i resten av verden som gjelder, men oftere om antall biler innen et spesifikt område, og kanskje i en gitt tidsperiode. Likevel, vi må også tørre å se på de store linjene, se ut over vår egen andedam.

1.000.000.000 personbiler ruller rundt på Moder jord. Men dette tallet stiger svært raskt. 100 millioner nye personbiler selges hvert år i verden, og en tredjedel av disse bilene selges i Kina. Kina registrerte i 2019 830.000 nye el-biler, og halvparten av verdens 5-6 millioner el-biler befinner seg i Kina.

I Kina er folketallet nå 1,45 milliarder, i hele verden 7,8 milliarder, og i lille Norge 5,440 millioner.

Veksten i biltrafikken skjøt eksplosiv fart i tiårene etter siste verdenskrig. Allerede i 1963 rullet det 364.782 privatbiler på norske veier. Noen få år senere, i 1970, var hele 747.966 personbiler registrert, da var folketallet vårt 3.832.192.

Å spare sekunder på turer vi foretar oss rettferdiggjør ikke, mener jeg, motorveibygging i så stor skala.

Antall personbiler i landet økte videre til 2.816.038 i 2019, med andre ord opp med mer enn to millioner personbiler på de siste 50 år. Antall personbiler i Norge har de siste fem år økt med omlag 10 prosent.

I Norge er det altså omlag 510 biler per 1000 innbyggere. I kommunen Bærum 830 biler per 1000 innbyggere. I Kina derimot er det «bare» 20 biler per 1000 innbyggere, og i India 10 biler per 1000 innbyggere.

Personbiler, enten de er el-biler, dieseldrevne eller har bensinmotor, har en viktig ting til felles. Biler krever stor plass/areal.

Har Norge og verden virkelig så god plass, så god luft og så mye natur og dyrket mark, har Norge virkelig så mye penger, at ingen vil stille spørsmål om hvor går grensen for biltrafikkens voldsomme vekst? Skal vi øse ut av oljefondet til økende motorveibygging? Filosofien til myndighetene er skremmende enkel; Når en 2-felts hovedvei er full av biler, ja da planlegger politikere og etatsledere, og det bygges 4-felts motorveier. Og når disse igjen blir fulle av biler, ja da planlegges det å bygges 6-felts motorveier.

Les også

Fredrikstad kan spare enorme beløp på dette – men det er ingen vilje til å satse

Pr. 2020 er det 705 km 4-felts vei i landet vårt. 86 km motorvei er under bygging, og det er planer for 600 km nye 4-felts motorveier.

I 2018 anbefalte Statens Vegvesen smal 4-felts motorvei på strekninger der trafikken er 6000 -12000 kjøretøy per døgn, noe som betyr at ytterligere 2000 km vei bygges om til 4-felts vei. En 4-felts motorvei krever en omlag 25 meter bred «gate» gjennom naturen, nabolag og byer. Slike veianlegg koster, kanskje 1,5 -2 milliarder kroner pr 10 km. Men penger har vi, mener mange, til neste er år er det på budsjettet foreslått rundt 35 - 40 milliarder kroner til veibygging.

Å spare sekunder på turer vi foretar oss rettferdiggjør ikke, mener jeg, motorveibygging i så stor skala. Og skal vi tenke bare på oss selv, bør vi ikke også se med bekymring på biltrafikkens utvikling i andre deler av verden? Det blir ikke særlig moro for Moder jord sine ressurser, befolkning og natur, når Kina og de andre landene får opp bilparken sin til 4-500 biler eller mer per 1000 innbyggere.