Julius Caesar angivelige siste ord har blitt symbolet på svik, bedrag og illojalitet fra sine nærmeste. Det er et sterkt uttrykk som dessverre gjør seg altfor treffende etter at Høyre slapp bomben om at de vil avvikle leterefusjonsordningen på norsk sokkel.

Leterefusjonsordningen betyr at selskaper som leter etter nye oljefelt, får redusert sin risiko dersom de ikke gjør lønnsomme funn. Grunnen er at det er ekstremt ressurskrevende å lete etter olje og risikoen for å ikke finne noe er så høy at det ofte ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å lete. Derfor har vi refusjonsordningen som refunderer en stor andel av utgiftene tilbake til leteselskapene og minsker deres risiko til akseptable nivåer.

Ordningen har ført til en rekke lønnsomme funn på norsk sokkel, inkludert det mest lønnsomme operative feltet vi i dag har, Johan Sverdrup. Dette feltet alene er estimert til å innbringe vanvittige 900 milliarder kroner til staten og fellesskapet.

Mange synes det er høyst merkverdig at staten sponser oljeleting. Men leterefusjonsordningen er trolig det beste og mest innbringende investeringen den norske stat noensinne har gjort. For når oljen først finnes, og etter hvert pumpes opp, går svimlende 78 prosent av profitten tilbake til fellesskapet gjennom oljeskatten. Det er prisen oljeselskapene må betale for å få lov til å operere på vår sokkel.

Inntil nå har det vært Høyre og Fremskrittspartiet som har vært garantistene i norsk politikk for at norsk petroleumsnæring skal utvikles videre, og ikke avvikles. Behovet for olje og petroleumsprodukter vil kun øke i all overskuelig fremtid. Dersom Norge kutter i sitt lete- og produksjonsarbeid, vil ikke etterspørselen falle. Det er bare å gi markedsandelene til aktører som Kina, Russland og Saudi-Arabia. Det er altså klassiske markedsmekanismer, som tilbud og etterspørsel, som Høyre nå tilsynelatende ikke tror på lengre. For å avvikle leterefusjonsordningen er i praksis det samme som å sette startskuddet for avvikling av hele næringen.

I dag er det kun Fremskrittspartiet som kompromissløst kjemper for at Norges største industrielle eventyr skal få lov å fortsette å levere milliarder av kroner inn til fellesskapet hvert år. Vi står igjen med en tilstand av sjokk og vantro over Høyres kuvending og direkte svik ovenfor de hundretusenvis av arbeidstagere som enten direkte eller indirekte er helt avhengige av en fortsatt satsing på næringen. Dette kommer til å koste oss mange arbeidsplasser, også her i Østfold.

Dersom du mener at Norge bør fortsette å utvikle og legge til rette for aktivitet på sokkelen, er det nå kun Fremskrittspartiet du kan stole på.