Aldri har offentlige anskaffelser vært viktigere. Stat, kommuner og fylkeskommuner kjøper årlig inn for bortimot 600 milliarder kroner. De har da en særlig rolle for å holde hjulene i gang. Dette kan være avgjørende for tusenvis av bedrifter i disse koronatider.

Det er mange måter man kan sikre at småbedriftene får flere offentlig oppdrag. Jeg vil peke på noen. I Regjeringens tredje krisepakke gis det løfter om penger til kommunene for å sette i gang reparasjoner, oppussing og vedlikehold. Dette for å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv. Mange kommuner og fylkeskommuner har allerede startet forberedelsene.

Oppdragsgiver har mulighet til å tilrettelegge for at lokale bedrifter både kan delta i og vinne konkurranser. Allerede i planleggingen av konkurransen kan oppdragsgiver benytte mekanismer som muliggjør disse målene, og handlingsrommet er til stede i alle deler av anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver må samtidig være bevisst på at virkemidlene må brukes slik at de grunnleggende prinsippene til konkurranse og likebehandling ivaretas. Det betyr at alle kommunens leverandører skal få en mulighet til å konkurrere om de lokale kontraktene.

For å sikre at lokale bedrifter har en reell sjanse, har regelverket mange muligheter. Oppdragsgivere kan legge til rette for at den enkelte etat i kommunen med innkjøpsansvar og foretar anskaffelsen. Skolen kan for eksempel sette i gang oppussing av fasader og innvendig renovasjon. Når barnehagen starter opp, så kan den anskaffe dagligvarer som det er behov for, altså en desentralisert kommunal anskaffelse.

Oppdragsgiveren kan også velge å dele opp anskaffelsen i delkontrakter. Oppdragsgiveren kan til og med begrense antall delkontrakter som kan tildeles en leverandør. Dermed kan mange små bedrifter nyte godt av en kommunes anskaffelser. Anskaffelser som utføres på denne måten vil ofte havne hos en lokal leverandør. Delte entrepriser med elektroarbeid, rørleggerarbeid, malerarbeid og blikkenslagerarbeid kan være en annen mulighet. Hvilke kontraktstyper som anvendes, styrer ikke regelverket, men kommunen.

Anskaffelser under den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner eks. moms forutsetter at det er en form for konkurranse uten kunngjøring mellom de leverandører som kommunen plukker ut til å delta. Her er det viktig at flere av kommunens leverandører får nyte godt av midlene som nå kommer. Oppdeling i mindre kontrakter vil bidra til at mange leverandører som nå sliter økonomisk får delta.

Mitt råd er at offentlige oppdragsgivere vurderer spørsmålet om lokal deltagelse ved oppstart av den enkelte konkurranse, og bruker det handlingsrommet som er gitt i forskriften. Offentlige anskaffelser har aldri vært så viktig for oppdragsgivere, leverandører og samfunnet som helhet som nå.

Les også

Maskinentreprenørene: Ingen grunn til å vente

Les også

Hold hjulene i gang! Let dypt i skuffen etter oppdrag