Å ta ut ulønnet permisjon for å reise er blitt stadig mer vanlig i Norge. Men blir du rammet av sykdom og ikke kommer hjem innen én måned, mister du alle rettigheter til å motta sykepenger når du skulle vært tilbake på jobb.

De fleste skaffer seg reiseforsikring mot sykehusutgifter eller kostnader ved hjemreise når man reiser til utlandet. Men blir du syk i en ulønnet permisjon, uten mulighet til å komme deg hjem på jobb innen én måned, går du glipp av sykepenger.

– Det er forskjell på å ta ut ferie og ulønnet permisjon. Hvis man er borte en måned eller mer med ulønnet permisjon, mister man alle rettigheter – også fra Nav, sier juridisk rådgiver i Infotjenester Hilde Svenneby til NTB.

Mister rettigheter

– Er du tre måneder i Asia på backpackerreise med ulønnet permisjon og får en alvorlig virusinfeksjon som gjør at du er arbeidsufør når du skal begynne å jobbe, har du ikke rett på sykepenger verken fra arbeidsgiver eller Nav, sier Svenneby.

Arbeidsgiver er lovpålagt å melde deg ut av arbeidstakerregistret 14 dager ut i en ulønnet permisjon.

Etter én måned ulønnet permisjon mister man sin rett på sykepenger fra Nav, uavhengig av hvor man befinner seg. Sykepenger er først aktuelt når arbeidstaker har avtale om å jobbe igjen etter en ulønnet eller lønnet permisjon. Årsaken er at arbeidstaker har vært midlertidig ute av arbeid i en måned.

– Har arbeidstaker tatt en ulønnet permisjon på mindre enn én måned og blir syk de første fire ukene etter en ulønnet permisjon, dekker Nav sykepenger først fra 15. sykedag. Det er en forutsetning at arbeidstaker har avtale om jobb etter ulønnet permisjon., sier Svenneby.

I arbeid

Man mister retten til sykepenger helt til man er frisk nok til å komme tilbake i jobb i én måned, for på ny å tjene opp sykepengerettigheter.

En annen løsning er å motta sosialhjelp, men her ligger det strenge kriterier til grunn for utbetaling. Et av kravene er blant annet at man selger unna eiendeler og verdier som man strengt tatt ikke trenger til et livsopphold.

Prinsippet som ligger bak, er at du må være i jobb for å ha rett til sykepenger.

– Det er ulike regler i privat og offentlig sektor. Offentlig ansatte har rett til sykepenger når det foreligger avtale om arbeid etter en permisjon, det ligger i den lovfestede tariffavtalen deres, sier Svenneby.

Flere syke

I takt med at folk reiser mer, stiger også antallet som blir syke i utlandet. Siden 2005 er erstatninger etter sykdom på reise nesten tredoblet.

Erstatninger for sykdom på reise var nærmere 91 millioner kroner i 2013, noe som er en økning på 12 prosent.

– Gjennomsnittserstatningen for et sykehusopphold i utlandet er doblet siden 2004 og ligger på 42.000 kroner. Hovedårsakene til sykehusopphold er betennelser, infeksjoner, feber, matforgiftning eller brudd, sier informasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad til NTB.

Forsikringsselskaper kan sikre deg mot sykehusbetalinger, men dekker ikke sykepenger.

– Vi dekker ikke tapt inntekt eller trygd, sier Rysstad. (ANB–NTB)