Betaler du restskatten i dag, slipper du rentetillegg. Trøsten til de som ikke betaler i dag er at restskatt uansett er lønnsomt.

Koster ingenting

Alle som vet at de betalte for lite skatt i 2013, kan velge å betale inn ekstra innen utløpet av fredag 31. mai for å slippe rentene på restskatten.

Om du ikke betaler i dag, er rentetillegget på restskatt 1,08 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2013 til forfall første termin restskatt i 2014.

– Uansett er det lønnsomt å få restskatt, såfremt den er planlagt, Betaler du såkalt tilleggsforskudd innen 31. mai, koster det ingenting å få restskatt, og i mellomtiden har du hatt full råderett over pengene,sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

For å sikre at du har nok penger til å betale innen utgangen av mai, anbefaler han at du øker skattetrekket resten av året.

– Det krever at du foretar en beregning som viser hvor mye restskatt du kan vente og at du setter av nok penger til å betale restskatten innen 31. mai, sier Pedersen.

Høyrentekonto

To eksempler viser hvor lønnsomt planlagt restskatt er.

– Dersom du bevisst betaler for lite skatt gjennom året, kan du bruke dette beløpet til for eksempel å sette det inn på kredittkrotkonoen din for så å hente pengene ut fra kredittkortet før 31.mai. Da sparer du skyhøye kredittkortrenter og regnestykket under viser et eksempel på hvor mye, sier Pedersen.

Tilsvarende betyr den lave restskattrenten 1,08 prosent at det også vil lønne seg å bevisst betale for lite skatt og heller sette pengene inn på en høyrentekonto. Du får over det dobbelte av restskattrenten på de beste høyrentekontoene.

– I regnestykket under har jeg tatt utgangspunkt i en restskatt på 30.000 kroner. Siden du vet om den, setter du av en månedlig sum for å dekke den. Da har du et gjennomsnittsbeløp på 15.000 kroner som du får renter for i det gjeldende skatteåret. I tillegg får du renter på hele restskattbeløpet (30.000 korner) fra årsskiftet til 31.mai.

To eksempler

Her har vi tatt med to eksempler. I eksempel 1 har du en kredittkortgjeld, med en rente på 20 prosent. Da kan du innbetale det månedlige restskattebeløpet på kredittkortet, og spare kredittkortrentene. Du har full mulighet til å hente deler eller hele beløpet ut fra kredittkortet igjen når restskatten skal betales. Selv om du ikke har redusert gjelden, har du likevel fått redusert renteutgiftene på denne måten.

I eksempel 2 settes restskattbeløpet av på konto til 3,5 prosent rente.

Du kan gjøre den samme beregningen med restskattkalkulatoren. Her kan du se hvordan forskjellige beløp og rentesatser endrer gevinsten på dette.

Om du ligger an til restskatt eller ikke, finner du ut med skattetrekkskalkulatoren.

Les hele saken her!

(ANB)