Nytt stort Sparta-utbrudd – over 50 barnehagebarn blir også berørt

Hele ti personer rundt Sparta har fått påvist smitte torsdag. Dette i tillegg til de ni som allerede er smittet. Utbruddet gir store ringvirkninger også utenfor isen.