Gå til sidens hovedinnhold

Nytt ridesenter fra en nabos ståsted: Vi er ikke spurt om noe som helst

«Vi som naboer i Oldenborgila har ikke blitt forespurt noe som helst i denne prosessen. Det er brukere av senteret som har lagt føringen her.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som sikkert mange har fått med seg, så ligger det et nytt flott boligområde på Oldenborgila nær Bekkevold ridesenter. Nåværende situasjon er at det er et åpent område mellom bebyggelsen og ridesenteret, og det er ikke noe problem å ha ridesenteret inntil bebyggelsen slik det er nå.

Kort fortalt så er det planlagt å bygge et nytt ridesenter med to enorme ridehaller, plassert helt inntil bebyggelsen. Ridehallene vil skyggelegge bebyggelsen totalt ca. klokken 19 på sommeren, og all utsikt vestover vil bli å se inn i store veggflater på de planlagte ridehallene. Det vil også bli luktproblematikk, økt støy, insekter og fluer på boligfeltene i Oldenborgila og Torsnesveien, og verdi på eiendommer vil synke.

Det er også viktig å nevne at Fredrikstad kommune solgte boligtomtene til selvbyggere i september 2017 uten å informere om oppstart av planarbeid for utvidelse av Bekkevold Ridesenter som ble sendt ut til berørte parter 10.05.2017. Tomtene inn mot ridesenteret var de dyreste tomtene da de var utsiktstomter og nå sitter vi igjen med Svarteper i form av svekket verdi på eiendommen og redusert livskvalitet hvis dette vil bli gjennomført.

Vi som naboer i Oldenborgila har ikke blitt forespurt noe som helst i denne prosessen. Det er brukere av senteret som har lagt føringen her med ønsker om et enormt senter og Riksantikvaren har så plassert disse ridehallene inntil nåværende bebyggelse og åsryggen for å bevare best mulig fri sikt over slettelandskapet fra Kongsten fort. Naboers hensyn er ikke ivaretatt i denne planen.

Les også

Formannskapet delte seg i to om nytt ridesenter: – Altfor dyrt!

Les også

Tidligere MDG-politiker Aall stemte med de borgerlige – avviser å ha skiftet side

Budsjettet er nå på rundt 70.000.000 NOK. Basert på hva som må gjøres for å realisere dette prosjektet, så vil nok kostnadene komme langt over budsjett.

Følgende må realiseres/planlegges i forkant før igangsettelse kan godkjennes:

■ Veimyndigheter skal godkjenne å bygge gang/sykkelsti fra Habornveien til Oldenborgila. Hvis ikke midler settes av til dette, så må Fredrikstad kommune ta kostnaden, da ryker budsjettet.

■ Miljøoppfølgingsplan (øke mangfold av fugleliv etc.???). Det er mye småfugl som hekker i området som skal bebygges. Hvordan kan det økes ved bebyggelse?

■ Plan for overvannshåndtering. Her må også problematikken rundt undergangene under Habornveien, som fylles opp med overvann fra Oldenborgbekken hver gang det er styrtregn, løses. Hvis ikke det blir en løsning på dette, så må alle brukere til senteret som kommer til fots/sykkel krysse Habornveien ved oversvømmelse av undergangene.

■ Tilfredsstillende geoteknisk prosjektering. Vi som nylig har bygd hus i området vet hva dette vil si. Vi sitter på en geoteknisk rapport fra Geoteknikk AS som har foretatt boringer og tatt ut prøver i området. Det er for langt ned til fjell for å påle der hallene skal plasseres, så der må det foretas kompensert fundamentering. Dvs. det kan ikke tilføres ekstra vekt på området, så vekten av ridehallene kan ikke overstige vekten av masse som fjernes. Det må da beregnes et fundamenteringslag av lette masser som glasopor eller løsleca under byggene. Dette er en kostnadsdriver. For et bolighus så koster det ca. 500.000 NOK og oppover for graving og utskiftning av masser. Hva vil det koste for to enorme ridehaller, stallbygget og andre servicebygg?

■ Omlegging av eksisterende avløpsledning.

Kollektivtilbud er heller ikke tilfredsstillende. Det går svært få busser til/fra Bekkevold, og på søndager så går det ikke buss til området.

Jeg nevner også at som nærmeste nabo til ridesenteret så får vi med oss mye av det som skjer der, og det er svært lite aktivitet på det senteret. Er det verdt å ta en slik kostnad for kommunen for en så begrenset gruppe, når andre tjenester i kommunen som skoler, barnehager og helsesektoren sårt trenger midler?

Vi mener at forslaget til Senterpartiet er veien å gå, oppgrader det gamle senteret. Bygg nye staller og eventuelt en ny ride hall der den gamle ligger. Da får Fredrikstad en flott rideskole og ridesenter, ikke en koloss av et nasjonalt anlegg. Et slikt anlegg ligger ved Påskefjellet på Torp og det burde være tilstrekkelig for Fredrikstad.

Les også

Er det verdt å ruinere 40 år med erfaring og kunnskap innen rehabilitering og psykososialt arbeid med barn og unge, for å dekke ridesportens behov?

Les også

Vedtak som er smertefulle for Pensjonistpartiet

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.