Gå til sidens hovedinnhold

Nytt bibliotek er farlig ønsketenkning

Artikkelen er over 1 år gammel

Velgaard, Lubiana og Svandal: – Skal Fredrikstad kommune finansiere bygging og drift av et nytt bibliotek, og i tillegg finansiere drift og vedlikehold av den gamle bibliotekbygningen? Dette er en farlig ønsketenkning.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den nye lederen av kulturutvalget i Fredrikstad kommune, Erik Skauen fra MDG, tar til orde for at Biblioteket bør flyttes til Værste-området. Det mener vi er en svært dårlig idé. Fredrikstad har en av Norges mest markante og imponerende bibliotekbygninger. Dette bygget må videreutvikles for å ivareta sitt opprinnelige formål som bibliotek.

MDG har kommet inn som et friskt pust i fredrikstadpolitikken. Vi har sett mange interessante forslag fra den kanten. Men i denne saken mener vi at MDG bør gå en ny runde med seg selv.

Biblioteket i Fredrikstad står overfor mange utfordringer. Publikums behov og etterspørsel endres. Biblioteket må tilpasse seg. I Norge har vi en trist tendens til å tro at organisatoriske og funksjonelle utfordringer best løses ved at vi setter opp et nytt bygg. Fredrikstad kommune er et skrekkens eksempel på dette. Bygninger brukes og kastes. Vedlikehold og videreutvikling av bygninger er det liten interesse for.

Biblioteket er en av de få fredede bygningene i Fredrikstad. Det beste vernet om bygget er å fortsette virksomheten der.

Nå er det Biblioteket som skal kasseres. Opprinnelig ble det bygget «Til fordel for Folkeopplysningens Fremme». Oppføringen av bygget var en kraftanstrengelse for fredrikstadsamfunnet i en krevende tid omkring 100 år tilbake. Fortsatt er Biblioteket et av Fredrikstads mest imponerende, monumentale bygg. Det er vernet, og som samfunn bør vi også verne om det.

Det vil være en forferdelig sløsing både med penger og naturressurser om vi nå skal bruke hundrevis av millioner kroner på et nytt bibliotekbygg. Det er ganske sikkert mangler ved det nåværende biblioteket i forhold til det som er dagens behov. Men det bør løses ved tilpasninger i det nåværende bygget, eventuelt kombinert med et nødvendig tilbygg.

Les også

Behold Fredrikstad bibliotek som bibliotek

Noen vil kanskje innvende at det ikke vil bli en fullgod løsning. Bare et nytt bygg kan fullt ut gi en ideell og maksimalt funksjonell planløsning. Javel, men om 20 eller 30 år vil den planløsningen også være utdatert. Skal vi bygge nytt bibliotek hvert 25. år?

Selvfølgelig ikke. Vi må bruke offentlige midler på en forsvarlig og god måte. Hva skulle vi gjort med det gamle bygget hvis bibliotekfunksjonen flyttes ut? Det finnes mange gode formål som trenger plass. Men hvor realistisk er det å tenke seg at Fredrikstad kommune skal finansiere bygging og drift av et nytt bibliotek, og i tillegg finansiere drift og vedlikehold av den gamle bibliotekbygningen? Dette er en farlig ønsketenkning når vi ser hvordan stort sett alle kommunale bygg er preget av forfall. For eksempel må det være mye viktigere å sørge for et kritisk savnet vedlikehold av kommunens mange skolebygg, enn å bruke hundrevis av millioner kroner på en fullstendig meningsløs flytting av bibiloteket.

Biblioteket er en av de få fredede bygningene i Fredrikstad. Det beste vernet om bygget er å fortsette virksomheten der. I stedet for å ønske seg til nordre Kråkerøy bør Biblioteket fokusere på de fantastiske kvalitetene som den nåværende beliggenheten representerer. Debatten bør dreie seg om hvordan bygget og området rundt best kan utvikles for å bli et senter for litteratur, samfunnsdebatt og ulike kulturytringer.

Les også

Leselysten økte i 2019: Nå kan du reise gjennom 120 års litteratur på 12 måneder

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.