Gå til sidens hovedinnhold

Nytenkning booster en bærekraftig framtid!

Artikkelen er over 2 år gammel

Skal vi sikre en bærekraftig framtid, trenger vi aktive pådrivere og nytenkere, noen som våger og noen som investerer, skriver vår spaltist Camilla Brox.

Skaperne Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målene blir omtalt som verdens felles arbeidsplan for å utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene har satt rammer for nasjonale og lokale planer og tiltak, og rammeverk har endret seg.

Offentlige anbud stiller stadig flere krav til bærekraft, og bedrifter omstiller seg for å møte de endrede vilkårene. Men til tross for at endringstaktene i samfunnet er høye, ser vi behov for flere som tenker nytt og ser muligheter, flere som tør å satse og flere som investerer i mer bærekraftige løsninger.

Grønne gründere og sosialentreprenører er personer som bevisst tar tak i et bestemt miljøproblem og/eller samfunnsproblem, som tenker nytt og kommer opp med nye ideer og løsninger. De drives av det å skape bærekraftige resultater som vil bidra positivt, ikke bare i dagens samfunn, men også i fremtiden.

En kjent utfordring er mangel på ressurser for å gå videre med en idé, og/eller å lansere et nytt produkt eller en ny tjeneste. Uklarheter rundt markedets respons, bedriftens mulige levedyktighet og lønnsomhet hindrer ofte de gode løsningen å se dagens lys.

Camilla Brox

  • Camilla Brox er selverklært bærekraftambassadør, og både på jobb og privat kartlegger hun muligheter og iverksetter tiltak som ivaretar klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold.
  • Hun er gründer og daglig leder i konsulentfirmaet Brox Consulting AS og med-gründer bak Calendula Sisterhood.

Det som er sikkert, er at skal vi nå FNs bærekraftsmål, må vi tørre å satse. Virkemiddelapparatet må tilrettelegges, og investorer må investere i grønne løsninger.

Fredrikstad Næringsfond, Fylkeskommunens støtteordninger, Innovasjon Norges Miljøteknologiordning og støtte til etablering fra Næringshager og andre er eksempler på dette.

Med økende miljø- og samfunnsutfordringene, ble ønsket om å bidra til endring så sterkt at jeg våren 2017 sa opp jobben og etablerte Brox Consulting. Målet var å bistå bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft – og å bidra til en grønn omstilling av næringslivet.

Les også

Nicolai (20) om jobben på Viuno: – Jeg har alltid følt at jeg ikke er brukbar fordi jeg har en diagnose. Men her har jeg det fantastisk

På samme tid var Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) under etablering på Øra, og jeg søkte miljøet for mer kunnskap. NSSØ hadde til formål å være pådriver av sirkulærøkonomi og bærkraftig utvikling, samt å bidra til i grønne prosjekter for å akselerere «det grønne skiftet».

Her var industrien, gjennom nettverkene Borg Plast-Net og Gjenvinning Østfold, engasjert og Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune støttet sammen. Å samarbeide ble en naturlig utvikling av våre felles mål.

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft. Dette gjør vi gjennom å sikre at de som har de gode ideene får tilgang på nettverk, kunnskap og miljøer som kan gjøre veien fra idé til lansering kortere. Vi hjelper til med å skrive søknader for tilskudd og finansering, og vi stiller med kunnskap og erfaring.

Skaperne

I denne serien vil FB ta for seg skaperne - de som våger å satse og ønsker å skape noe.

Skaperne starter bedrifter, investerer penger i nye prosjekter, skaper arbeidsplasser og innovasjon.

Skaperne finnes overalt - også på etablerte arbeidsplasser. Men å skape noe har en utrygg side ved seg. Gründerdrømmen kan smuldre bort, pengene kan ta slutt og ideene gå i vasken.

Har du tips til en reportasje eller noen vi bør snakke med? Send e-post til kristin.w.hansen@f-b.no.

Gjennom NSSØs virke igangsettes prosjekter og tiltak som trolig ikke ville sett dagens lys uten NSSØ som pådriver. Det er også viktig å nevne hvilke resultater samhandling og samarbeid mellom virksomheter, privat og offentlig sektor, nettverk og virkemiddelapparatet som oppnås.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.