360 nye båtplasser – men ingen garanti for gang- og sykkelvei i Vikane

Det er store visjoner for Hankøsundet, men det er ikke sikkert at beboerne i Vikane-området får noen gang- og sykkelsti med det første.