Stopper sprengning under vann ved Struten fyr

Nasjonalparkstyret stopper en sprengningsoperasjon under vann – for å gi sikrere atkomst til havna ved Struten fyr.