Nasjonalparkstyret snur: Godtar sprengning under vann ved Struten

Nasjonalparkstyret har ombestemt seg og aksepterer sprengning under vann for å sikre tryggere innseiling til Struten fyr.