Årsaken er at den private skolen ikke har funnet lokaler ennå.

Wang har fått godkjenning til å starte opp idrettsungdomsskole i Fredrikstad fra høsten av.

– Målet er jo å finne noe på Værste-området, sier daglig leder Petter Wilhelmsen, som også er rektor på den videregående skolen Wang Toppidrett.

– Vi vil gjerne være i nærheten av Wang Toppidrett. Men per i dag finnes det ikke en permanent løsning for det. Frem til vi finner det, må vi ha noe midlertidig. Men det er også usikkert, forteller han.

Han understreker at skolen ikke har dårlig tid. Godkjenningen til å etablere seg varer i tre år.

– Vi visste at det ikke ville bli enkelt. Nå har vi gitt oss selv tid til ut februar. Da får vi se om vi klarer å starte opp til høsten eller ikke, sier Petter Wilhelmsen.

Det pågikk en lang debatt blant politikerne i Fredrikstad om Wang Ung fikk etablere seg eller ikke. Flertallspartiene sa nei.

Til slutt ble kommunens uttalelse «overkjørt» av Utdanningsdirektoratet da loven ble endret slik at kommunene ikke lenger har vetorett i spørsmål om privatskoler.