Vurderer depositumsløsning

Nytt: Anita Gretland Karlsen bekrefter at ny depositumsordning kan bli vedtatt.arkivFoto: Trond Thorvaldsen

Nytt: Anita Gretland Karlsen bekrefter at ny depositumsordning kan bli vedtatt.arkivFoto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Den gamle ordningen med husleiegaranti for vanskeligstilte på boligmarkedet, kan bli byttet ut med at depositumet innbetales direkte til utleier.

DEL

Det bekrefter leder for arbeidet med kommunens boligsosiale handlingsplan, Anita Gretland Karlsen.
– Står en utleier med valget mellom en leietager som har husleiegaranti fra NAV og en som betaler depositum på vanlig måte, taper nok den med husleiegarantien kampen, sier Gretland Karlsen.
Hun peker på at det er mange om benet i boligmarkedet – og både studenter og andre med tryggere økonomiske forutsetninger sørger for at bostedsløse, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte havner til dels langt bak i køen når tak over hodet skal deles ut på det private markedet.
– En endring av ordningen mot en depositumsløsning administrert av kommunen kan være et virkemiddel. Men det har vært drøftet fra ulike hold tidligere, men uten at det har skjedd noe, sier Gretland Karlsen.
– Og en slik endring innebærer også en del ekstra byråkrati for kommunens del – ved at penger skal håndteres på en annen måte, og de blir i omløp på en annen måte, sier hun.
Det blir da kommunen som skal sørge for at de korrekte summene havner på riktig konto og en del andre forhold.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken