Hoteller og spisesteder på barrikadene for å beholde Visit Fredrikstad & Hvaler

Serveringsbransjen, hotellbransjen og andre næringsdrivende reagerer sterkt på rådmannens forslag om å vrake Visit Fredrikstad & Hvaler – og gjøre oppgavene selv.