Tore Leif Gundersen understreket at han onsdag morgen kun hadde medias fremstilling av lønnsoppgjøret som kommentargrunnlag:

- Det er gledelig at man nå har kommet i havn med lønnsoppgjøret. Dersom det er slik at man har kommet til enighet uten av AFP-ordningen har blitt svekket, er dette et godt oppgjør, sier den lokale LO-lederen. Gundersen skal nå skal være med på å informere medlemmene om oppgjøret, før en uravstemming skal finne sted.

- Noen kommentatorer i avisene er kritiske i dag, Elin Ørjasæter kaller lønnsoppgjøret "Generasjonsoppgjøret der ungdommen tapte"?

- Det er ennå for tidlig å si noe om slike problemstillinger, men det er liten tvil om at når leder Per Østvold i Norsk Transportarbeiderforbund i forhandlingsutvalget stemte for å anbefale resultatet til sine medlemmer, er dette ikke noe dårlig oppgjør, sier Gundersen.