Vil omdøpe Tuneskipet til "Haugenskipet"

Tuneskipet en saga blott?Nå kan det gå mot at det historiske funnet på Nordre Rolvsøy blir kalt for Haugenskipet.

Tuneskipet en saga blott?Nå kan det gå mot at det historiske funnet på Nordre Rolvsøy blir kalt for Haugenskipet.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

1.-amanuensis Sven G. Eliassen ved Høgskolen i Østfold vil skrive Norges-historien på nytt. Han støtter prosessen med å omdøpe Tuneskipet til Haugenskipet.

DEL

– Det er helt naturlig i forhold til skipets identitet å navngi det etter funnstedet.

Les også: Omdøper vikingeskip

Les også: – Haugenskipet er det beste navnet

Dette sier Eliassen som fikk en henvendelse fra Hauge lokalsamfunnsutvalg om å gi sin støtte til en formell søknad om en navneendring på Tuneskipet.

– Jeg har ingen betenkeligheter med å gi min faglige støtte til dette, men det er en lang og vanskelig prosess å skrive historien på nytt, minner Sven G. Eliassen om.

Bykamp om vikingeskip

Debatten om navneendring på Tuneskipet blusset opp i sommer da Fredrikstad og Sarpsborg kivet om hvilken by som hadde størst tilhørighet til vikingeskipet.

Konklusjonen ble at det faktisk var funnstedet – altså Haugen gård på Nordre Rolvsøy – som hadde den største aksjeposten i navnet.

Det heter uansett ikke lenger Tune i Nordre Rolvsøy.

Del på Facebook

Historisk identitet viktig

– Jeg har i mitt arbeid alltid lagt vekt på tilhørighet, røtter og historisk identitet. Det blir mer og mer viktig i en tid hvor båndene til fortiden kuttes mer enn noen gang tidligere, sier Eliassen.

– Det er også tradisjon for å oppkalle vikingeskipene etter det lokale funnstedet. Det ble gjort både med Gokstad, Osberg og Rostad-skipet, sier Eliassen.

Glad for støtten

Lederen for Hauge lokalsamfunnsutvalg – Jan-Egil Johansen er veldig glad for at de har fått en anerkjent historisk kapasitet som Eliassen med på laget i arbeidet med å få til en navneendring.

Tidligere museumsdirektør

Sven G. Eliassen er tidligere direktør for Borgarsyssel Museum, han har forfattet en rekke historiske verker om Østfold og er i dag ansatt som 1.-amanuensis ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad, der han blant annet underviser ingeniørstudentene i historisk byutvikling.

Det som nå skal skje er at en søknad om navneendring sendes til fylkesmannen i Østfold – deretter skal saken eventuelt opp i departementet.

– Historiebøkene må redigeres, skilt – blant annet på Vikingmuseet må endres – dette er ingen liten sak, sier Sven G. Eliassen som sier at dette ikke endrer hans standpunkt om hvilken by som har størst eier-andel i Tuneskipet. – Det er Sarpsborg, mener Sven G. Eliassen.
 

Artikkeltags