– Det er helt naturlig i forhold til skipets identitet å navngi det etter funnstedet.

Les også: Omdøper vikingeskip

Les også: – Haugenskipet er det beste navnet

Dette sier Eliassen som fikk en henvendelse fra Hauge lokalsamfunnsutvalg om å gi sin støtte til en formell søknad om en navneendring på Tuneskipet.

– Jeg har ingen betenkeligheter med å gi min faglige støtte til dette, men det er en lang og vanskelig prosess å skrive historien på nytt, minner Sven G. Eliassen om.

Bykamp om vikingeskip

Debatten om navneendring på Tuneskipet blusset opp i sommer da Fredrikstad og Sarpsborg kivet om hvilken by som hadde størst tilhørighet til vikingeskipet.

Konklusjonen ble at det faktisk var funnstedet – altså Haugen gård på Nordre Rolvsøy – som hadde den største aksjeposten i navnet.

Det heter uansett ikke lenger Tune i Nordre Rolvsøy.

Del på Facebook

Historisk identitet viktig

– Jeg har i mitt arbeid alltid lagt vekt på tilhørighet, røtter og historisk identitet. Det blir mer og mer viktig i en tid hvor båndene til fortiden kuttes mer enn noen gang tidligere, sier Eliassen.

– Det er også tradisjon for å oppkalle vikingeskipene etter det lokale funnstedet. Det ble gjort både med Gokstad, Osberg og Rostad-skipet, sier Eliassen.

Glad for støtten

Lederen for Hauge lokalsamfunnsutvalg – Jan-Egil Johansen er veldig glad for at de har fått en anerkjent historisk kapasitet som Eliassen med på laget i arbeidet med å få til en navneendring.

Tidligere museumsdirektør

Sven G. Eliassen er tidligere direktør for Borgarsyssel Museum, han har forfattet en rekke historiske verker om Østfold og er i dag ansatt som 1.-amanuensis ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad, der han blant annet underviser ingeniørstudentene i historisk byutvikling.

Det som nå skal skje er at en søknad om navneendring sendes til fylkesmannen i Østfold – deretter skal saken eventuelt opp i departementet.

– Historiebøkene må redigeres, skilt – blant annet på Vikingmuseet må endres – dette er ingen liten sak, sier Sven G. Eliassen som sier at dette ikke endrer hans standpunkt om hvilken by som har størst eier-andel i Tuneskipet. – Det er Sarpsborg, mener Sven G. Eliassen.