Gå til sidens hovedinnhold

Viktor (7) er et viktig medlem av klassen

Artikkelen er over 12 år gammel

Skolestarten er ekstra spennende for Viktor fra Skjærhalden. Et filmteam skal følge gutten med Downs syndrom i hans første år på Floren skole.

Viktor Bustgaard Brøske blir ropt opp. Han går med fornøyde og trygge skritt frem til kontaktlærer Annebeth Morland.
Viktor blir tett fulgt av kameramannen Sveinung Wiig Andersen fra Sørlandet Kompetanse Senter.

Stort filmprosjekt

Wiig Andersen er produsent for et stort filmprosjekt som skal dokumentere skolestart for barn med spesielle behov. Overgangen fra barnehage til skole blir viet ekstra oppmerksomhet.
– Filmen skal bli et verktøy for skoleverket om hvilke utfordringer barn med spesielle behov skaper, sier Wiig Andersen.
Han sier at historien om Viktor ble valgt fordi Hvaler kommune har hatt veldig god oppfølging av ham.
Mammaen til Viktor - Hege Bustgaard Brøske (39) - sier at hun aldri var i tvil om at Viktor skulle følge undervisningen i den vanlige skolen.
– Det å være en del av nærmiljøet og de andre barnas hverdag veier tungt, sier hun.
Mamma Hege følger Viktortil første skoledag på Floren.

Godt forberedt

Skolen har forberedt seg godt på å ta imot ham imot.
Det er spesiallærer Kjersti Buer Dolve som skal bistå Viktor og hun vil konsentrere seg spesielt om språkutviklingen.
– Viktor er en god gutt og veldig trygg sosialt. Han er trygg i grupper og den delen føler vi oss trygge på. Den andre utfordringen er språkutviklingen. Der vil vi følge et opplegg som kalles for Karlstad-modellen, sier Dolven.
Det er en språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker.
Iréne Johansson som er opphavet til Karlstadmodellen er professor i fonetikk og pedagogikk, og jobber på "Handikap og språk" ved Universitetet i Karlstad.
Språkstimuleringsmodellen er utviklet i forhold til barn med Downs syndrom, men brukes generelt overfor barn og unge med språk- og kommunikasjonsvansker.
Karlstadmodellen er et komplett program for språk- og lesetrening som strekker seg fra tidlig stimulering av nyfødte til lese- og skriveopplæring i skolealder. Programmet bygger på en helhetstenkning der språk sees på som en integrert del av barnets totale utvikling, og der barnets egen aktivitet og initiativ vektlegges.
– Barnet skal aldri være tilskuer eller passiv mottaker, men delta aktivt i alle de ulike momentene, sier Kjersti Buer Dolven.

Unngå stigmatisering

Selv om Viktor får spesialundervisning er Kjersti Buer Dolven opptatt av at det ikke skal følge noen stigmatisering av Viktor.
– Barn med spesielle behov skal gå inn som vanlige elever i klassen. Det er veldig fint å se hvordan Viktor blir behandlet av de andre barna, som en hvilken som helst annen medelev. De kjenner jo Viktor fra før. Og jeg vil si at Viktor er en viktig elev, fordi han representererer nyttige erfaringer og viktig læring for de andre barna.
Mamma Hege Bustgaard sier at Viktor kunne ha begynt på skolen ifjor.

Utsatt skolestart

– Men vi valgte å søke utsettelse av skolestart. Vi ventet ett år for å være på ekstra trygg grunn i overgangen fra Brekke barnehave til Floren skole. En overgang som kan være vanskelig.
Det Hege Bustgaard og hennes mann Tommy Brøske har gjort, er å benytte seg av retten et barn med spesielle behov har til å gå på hjemmeskolen.
Hege er klar over at Viktor kan henge etter i undervisningen etterhvert.
Avstanden mellom ham og de andre elevene vil bli større etterhvert.
– Men vi tar et år av gangen og veier skoleutviklingen opp mot verdien av å ha tilhørighet i nærmiljøet, sier Hege Bustgaard som sier at Viktor er veldig sosial og gleder seg over å være sammen med de andre barna.
– Nå får Viktor noe ekstra å strekke seg etter og en spesiallærer og to assistener hjelper til- så vi har en god følelse på dette, sier Hege Bustgaard.

Skal filmes frem til jul

Sveinung Wiig Andersen ved Sørlandet Kompetanse Senter har fulgt Viktor med sitt filmkamera siden jul.
Han vil følge ham helt frem til november.
– Vi ønsker å dokumentere overgangene i Viktors liv, sier Wiig Andersen.
– De kan være spesielt vanskelige. Overgangen fra barnehage til skole. Nye og kanskje skremmende ting. Men i Viktors tilfelle ser det ut til å gå bra.

God planlegging viktig

– Det tror jeg skyldes foreldrenes og kommunens gode planlegging. Resultatene blir langt bedre når ting er godt planlagt og forberedt.
Filmen om Viktor inngår i et statsstøttet prosjekt om helse og rehabilitering.
Dersom filmen blir vellykket kan den, i tillegg til å bli nyttig lærestoff i skolen, kanskje også bli vist på NRK.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.