– I dag har vi tre fylkespartiene i Østfold, Buskerud og Akershus Arbeiderparti blitt enige om at vi vil avslutte det politiske arbeidet i fellesnemnda for Viken, forteller leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås til FB.

Tirsdag skal det være møte i fellesnemnda for Viken, og SV, Senterpartiet og Frp har utarbeidet et forslag om å legge ned det politiske arbeidet inntil både saken rundt Finnmark og oppgavene til de nye fylkene er på plass etter Stortingsbehandling i høst.

Nå har altså Arbeiderpartiets arbeidsgruppe bestemt seg for å støtte forslaget som dermed vil få flertall.

Flere måneders forsinkelse

– Vi vil vente på at Stortinget på nytt behandler saken i høst før vi foretar oss noe, sier Lauvås.

Det var NRK som først meldte nyheten søndag ettermiddag.

Flertallet for å sette det politiske arbeidet på pause vil forsinke hele prosessen med flere måneder.

Etter planen skal den nye, gigantiske fylkeskommunen med 1,2 millioner innbyggere være operativ 1. januar 2020.

Veien mot Viken

  • Stortinget har bestemt at Akershus, Buskerud og Østfold skal slås sammen til ett fylke. Innbyggertallet i den nye fylkeskommuen vil bli 1,2 millioner. Det er nesten dobbelt så mange som det bor i Oslo.
  • Til sammen er det 61 kommuner i de tre fylkene, og det er opprettet en fellesnemd med 34 representanter som skal lede prosessen med å etablere Viken. Fellesnemda skal bestemme alt som har med innhold, organisering og økonomi å gjøre rundt den nye fylkeskommunen.  
  • Det er fylkesordfører i Akershus, Anette Solli fra Høyre, som leder fellesnemda.
  • Det er et omfattende arbeid som må gjøres før organisasjonen Viken skal være klar til 1. januar 2020. Med den nye strukturen skal fylkeskommunene få flere oppgaver.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utbetalt 45 millioner kroner til å dekke kostnader med sammenslåingen.

Kilde: viken2020.no

– Elendig politisk håndverk

Lauvås er alt annet en imponert over hvordan fylkessammenslåingssaken er håndtert av regjeringen.

– Bakgrunnen for vår avgjørelse i dag er at vi har en regjering og en kommunalminister som langt på vei har kastet kortene og pekt på Stortinget – for tredje gang. Samtidig har vi altså regjeringspartiet Frp som går rundt og hevder at de er imot regionreformen, og stiller seg bak dette forslaget, men samtidig stemmer for reformen i Stortinget – to ganger, sier Lauvås.

Det ble tidligere i sommer et kraftig opprør i Finnmark, som resulterte i at kommunalminister Monica Mæland la fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark på is inntil en eventuell ny avklaring fra Stortinget.

Nå følger Viken etter.

– Er Viken en god idé?

– Nei. Det er ikke noe logikk i det som er gjort. Her har vi å gjøre med et nytt, gigantisk fylke med 1,2 millioner innbyggere som er delt på midten av Oslo. Det henger ikke på greip. Det er heller ikke kommet frem noen oppgaver som tilser at vi skal være så store. Bare se på Møre og Romsdal og Rogaland, de er mye mindre, men får bestå. Det er et elendig politisk håndverk, og det er ingen skam å snu, sier Lauvås.

Ikke fornøyd

Til NRK sier leder av fellesnemda, fylkesordfører Anette Solli i Akershus (H) at Aps vedtak er uansvarlig overfor de mange ansatte rundt om i fylkeskommunene som fortsatt må leve i uvisshet.

– Det er et stortingsvedtak som er fattet, og som til og med er fattet to ganger. Nå legger de opp til at det skal bli nok kaos til å få en reell omkamp for tredje gang. Hvis Stortinget står på det de har ment før, så har Viken et alvorlig problem dersom Ap, Sv og Sp og Frp vinner frem med dette forslaget, sier Solli til NRK.