Så stor blir Fredrikstad i gigantregionen Viken

Fredrikstad blir et av de absolutte befolkningstyngdepunktene i det nye storfylket Viken. Men én vesentlig endring gjør at vi ikke har status som den nest største kommunen.