Fylkesmannen kvesser sparekniven: − Begynte nesten å gråte da jeg mistet vergen

Synnøve K. Bergstrøm har hatt den samme vergen siden 2013. Nå krever fylkesmannen at den uføretrygdede kvinnen selv dekker vergekostnaden. Det har ikke Synnøve råd til.