Frederik legger ned realfagstilbudet Miljøforsk

Feltarbeid: Her er elever fra Miljøforsk på ekskursjon. Praktisk arbeid har vært bærebjelken i tilbudet som forsvinner fra høsten.

Feltarbeid: Her er elever fra Miljøforsk på ekskursjon. Praktisk arbeid har vært bærebjelken i tilbudet som forsvinner fra høsten. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er kjempetrist at Miljøforsk skal forsvinne. Vi har hatt utrolig stor nytte av fagtilbudet.

DEL

Det sier Frederik II-elevene Vilde Eriksen og Julie Glemminge.

De går nå sitt tredje år på Miljøforsk; et tilbud som ble opprettet høsten 2014 for å satse mer på realfag.

Etter en tid med rykter om at studieretningen skulle legges ned, kom den endelige beskjeden torsdag:

Miljøforsk skal ikke lenger tilbys på Frederik II videregående skole.

– Svært godt læringsmiljø

– Rektorene ved de videregående skolene sier at Østfold skal bli best i landet. Da ser vi ikke poenget med å legge ned Miljøforsk. Vi har hatt så mye glede og nytte av dette tilbudet, sier Vilde og Julie.

Reagerer: Vilde Eriksen  og Julie Glemminge har hatt tre svært lærerike år på Miljøforsk. De synes det er synd at tilbudet legges ned.

Reagerer: Vilde Eriksen og Julie Glemminge har hatt tre svært lærerike år på Miljøforsk. De synes det er synd at tilbudet legges ned. Foto:

– Vi har blitt bedre både som elever og personer. I denne klassen er det innenfor å være god. Vi har alle interesse for å lære, og læringsmiljøet er utrolig bra. Vi gjør hverandre bedre.

Teknologi og forskningslære er et eget programfag på Miljøforsk. Elevene må velge teoretisk matte og andre realfag. Det legges stor vekt på tverrfaglighet, praktisk arbeid og ekskursjoner.

– Praktiske prosjekter gir oss en dypere forståelse av fagene. Vi sitter ikke bare med nesa i en bok, men løfter blikket, forteller jentene.

Imponerte regjeringen

Både de og lærer Carsten Dyndale påpeker at Miljøforsk har vært trukket frem av det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget som fremtidens skole. Utvalget har vurdert i hvilken grad norsk skole klarer å dekke kompetansen elevene vil trenge i fremtiden.

I kommentarfeltet på f-b.no skriver Dyndale også at Frederik II har vært invitert til Kunnskapsdepartementet for å fortelle om Miljøforsk.

«Til tross for denne suksessen får skolen ikke lov til å opprettholde tilbudet», konstaterer han.

– Det er synd at Miljøforsk fjernes, sier læreren til Fredriksstad Blad.

Han viser blant annet til det faglig-pedagogiske innholdet og de moderne læringsmetodene som brukes både på Miljøforsk og sciencelinja på Greåker. Dyndale beklager også at det kuttes plasser der, slik avisen omtalte torsdag.

– For få søkere

To klasser på sciencelinja skal bli til en, til tross for at søkertallet øker. I år har 110 tiendeklassinger søkt tilbudet.

– Det er oversøkning til idrettsfag og til sciencelinja. Det er et signal på at elevene ønsker å spesialisere seg med en gang de er ferdig på ungdomsskolen, fremholder Carsten Dyndale.

– Å la dem spesialisere seg kan redde mange fra å droppe ut. Disse elevene er topp motiverte, de har en vilje og en visjon om hva de skal. Det er et behov for realfagssatsingene Miljøforsk og sciencelinja, sier han.

Ledelsen ved Frederik II videregående begrunner valget med å legge ned Miljøforsk at for få elever søker tilbudet.

Hvert år siden oppstarten har det vært vanskelig å fylle plassene, sier assisterende rektor Geir Eriksen.

Viderefører pedagogikken

– Det har vært en vurdering hver høst om vi skal fortsette eller ikke. Det har gitt en uforutsigbarhet og usikkerhet for elever og foreldre, forklarer han.

Miljøforsk er nemlig ikke et opplæringstilbud man søker gjennom hovedopptaket til videregående i mars. En elev har først måttet søke studiespesialisering på Frederik, og etter å ha fått skoleplassen kan man søke Miljøforsk.

Informasjon om tilbudet har blitt sendt ut til elevene i løpet av sommerferien.

– Har dere informert ungdomsskoleelevene godt nok om Miljøforsk slik at de vet at det finnes?

– Tidligere har vi gjort det, men i år har vi vært varsomme. Vi ville ikke bygge opp en forventning om et tilbud som det var usikkert om ville bli noe av.

Eriksen presiserer at skolen har stor tro på pedagogikken som er blitt brukt i Miljøforsk-klassene. Den skal videreføres til alle klasser på studiespesialisering.

– Uansett om man går samfunnsfag eller realfag, ønsker vi å jobbe mer med dybdelæring, tverrfaglighet, et tett lærerteam og praktisk arbeid. Denne pedagogikken skal ikke leve sitt eget liv i én klasse som bare én gruppe elever kan nyte godt av, sier han.

Artikkeltags