Dette røret skal Veumbekken renne gjennom

Se nøye på bildet: Dette er stålrøret som skal i bakken bak den gamle klokkesvingen på Stadion. Morten Lie Nilsen fyller ikke hele høyden i røret som blir en del av Veumbekken.