Mandag kveld kom beskjeden om at UDI ikke ønsket å gå videre med planene om å lage landets største asylmottak med plass til 1.200 personer i de gamle sykehuslokalene på Veum. Reaksjonene blant både folk og politikere har vært glede over beslutningen, da de mente 1.200 var et for høyt antall.

Utelukker asylmottak

Eierne i Veum Smart City har vært klare på at for dem var det enten et stort mottak eller ingenting. Daglig leder Siri Legernes utelukker til Fredriksstad Blad tirsdag at det nå i fremtiden kan bli et mindre mottak.

– Den muligheten er helt skrinlagt, sier Legernes.

Samtidig ønsker hun også å forklare hva de har tenkt rundt prosessen.

– Europa er inne i en av sine verste flyktningekriser noensinne. Norge må håndtere mange tusen asylsøkere. Det må bygges mottak. UDI kom til eierne på Veum med et ønske om å få etablere et mottak på Veum. Behovet var stort og Veum ble ansett til å være et egnet sted for et slikt mottak. Eierne bak Veum Smart City tok da sitt samfunnsansvar og imøtekom UDIs ønske. Flyktningesituasjonen har endret seg og i går kveld ble det klart at UDI ikke lenger ser behov for et stort mottak på Veum.

Jobber med nye planer

Leder av lokalutvalget på Ambjørnrød, Dag Bjørgestad uttalte mandag at han nå håper Veum Smart City er bevisste samfunnsansvaret som eiere av de gamle sykehuslokalene og skaper noe befolkningen kan være stolt over.

– Nå trenger vi litt tid til å se på videre planer. Vi har gjennom denne prosessen lært mer om kommunen og tomta, og vil fortsette arbeidet med utviklingen av denne fantastiske tomta, forteler Legernes.

Dette har skjedd:

UDI tok kontakt med eierne av de gamle sykehuslokalene på Veum med et ønske om å lage et asylmottak med plass til 1.200 personer på Veum. Eierne imøte kom UDI, tross skepsis fra lokalsamfunn og politikere.

På mandag skrinla de disse planene grunnet lite pågang av flyktninger.

Eierne utelukker nå asylmottak i noen form i fremtiden og sier de jobber med andre planer.