Sekstenåringen, som bor i nærheten av Veumalleen asylmottak med sine 120 beboere, har hatt flere ubehagelige opplevelser. Hun tok ordet på Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalgs folkemøte, mandag, etter andre fortellinger om tenåringsjenter som får uønsket oppmerksomhet på bussen.

– Fra mitt perspektiv som ung jente, så føler jeg meg ikke trygg og jeg tror ikke jeg vil føle meg trygg, beskriver Sara Melby Johansen.

– Hvordan skal jeg tas vare på, spurte hun panelet.

Ingen svarte.

Skepsisen i salen var til å ta og føle på da Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg inviterte til møte med temaene asylmottak, samferdsel, vei og butikk.

Overfor Fredriksstad Blad utdyper Melby Johansen.

– Det har vært fysiske ting som klask på rumpa, de viser at de vil noe mer og det er uhyggelig og ubehagelig å ta bussen.

Moren har stilt opp, kjørt datteren med bil.

– Det blir ikke hyggelig med 1000 nye, la moren til etter at datteren hadde tatt ordet.

Langsiktig og permanent

– Ingen ting er avgjort, UDI har saken til behandling.

Opplysningen kom tidlig fra daglig leder i Veum Smart City, Siri Legernes - og hun gjentok det i utallige varianter.

Samtidig forklarte hun at det er snakk om «en langsiktig, permanent avtale». Hun røpet at eierene skal i et møte med UDI 2. mai, etter det forventes mer informasjon om fremdriften.

Legernes ble presset hardt fra salen på detaljer om eiernes ønsker og hva lengre og langsiktig betyr.

– Du brukte selv begrepet langsiktig permanent avtale, hva menes?

– Jeg er ikke representant for UDI, de har selv et mandat for 10 år og de drøfter selv det mandatet.

– Det er ute av våre hender, det kan være 3+3+3 år eller 10 + 5 år.

– Vil dere heller leie til UDI enn å utvikle området?

– Sånn det er nå, så ønskes en sånn avtale, ja.

– Hva ønsker dere?

– Vi ønsker primært en avtale med UDI.

1200 er et makstall

Som FB tidligere i dag har omtalt opererer UDI med et makstall på 1200.

– 1200 er et makstall, kanskje 1000 er et riktigere tall, dette driver de (UDI, red. anm.) og utreder, det vi driver med som eiere av bygget gjør er å leie ut, la hun til.

Dermed satt 1000-tallet seg som et premiss for de vidre spørsmålene.

1.200 asylsøkere blir en utfordring for Fredrikstad-samfunnet 

Over tre ganger fler enn ventet

Det var asylmottaksspørsmålet som ble viet mest tid - og folkemøtet gikk, med salens interesse på overtid.

– Vi hadde bestilt 100 stoler, kun fordi vi måtte bestille 50 og 50 og tenkte det ville være greit å ha noen ekstra, vi hadde ikke regnet med at det skulle komme på langt nær så mange, sa leder i lokalsamfunnsutvalget på Ambjørnrød, Dag Bjørgestad før møtestart.

Bør ikke overstige 10 prosent

Årsmøtet i Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg la ut følgende melding etter møtet mandag kveld:

Årsmøtet i Ambjørnød Lokalsamfunnsutvalg vedtok (enstemmig) hva vi står for i spørsmålet om asylmottak:
"Årsmøtet i ALSU er positive til å bidra til en god løsning på problematikken rundt flyktninger, asylsøkere og integrering.
Årsmøtet i ALSU mener det må være en forutsetning at en eventuell etablering av asylmottak skjer i nært samarbeid med lokalsamfunnet.
Antall asylsøkere i mottak her bør i omfang ikke overstige 10 prosent av den eksisterende befolkningen i lokalsamfunnet (Ambjørnrød krets)."

(10 prosent er omtrent 250 mennesker - red. anm)