(Tønsbergs Blad)

21:52 Politiet tvitrer om sprengningen: Østfold. Bomba er uskadeliggjort ved å ha blitt sprengt på grunt vann.

21:45 Da er bomben sprengt. – Det var et drønn som hørtes ut som et snøras for et par minutter siden, forteller Tønsbergs Blads fotograf Per Gilding.

Han hørte avfyringen fra Årøysund på Nøtterøy. Samtidig får TB flere tips om at lesere har hørt drønnet som har forplantet seg over fjorden fra Østfold.

20:45 Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter forklarer hva som skal skje når bomben er framme ved Forsvarets gamle anlegg på øya Rauer i Fredrikstad:

Da plasserer de bomben på havets bunn. Den blir liggende på 4–6 meters dyp, der det legges en del ferskt sprengstoff rundt den gamle bomben. Når det nye sprengstoffet avfyres, vil også sprengstoffet i den gamle bomba eksplodere. Ved å gjøre dette under vann, vil vannmassene gjøre at vi fragmenter og splinter av bomben ikke flyr for langt. Hadde vi lagt bomben på et dypere nivå, ville vi kunnet få en større trykkbølge som kunne gjort større skader på havbunnen. Nå får trykkbølgene ventilert seg til luft. Det er dermed ingen store konsekvenser for miljøet. Heller ikke fisk, sier Stordal. 

20:35 Skjærgårdstjenesten er nå på vei tilbake til Tønsberg

20:05 I forbindelse med funn av en bombe på Vallø utenfor Tønsberg, vil forsvaret sprenge bomben under havflaten vest for Rauer i løpet av kvelden. Sprengningen vil trolig ikke medføre støy av betydning. Sør-Øst politidistrikt leder operasjonen, opplyser politiet i en pressemelding.

19:54 Båten som har bomben ombord og skipet som eskorterer denne, har nå krysset grensen til Østfold fylke, midt i Oslofjorden.

I skipskartet nedenfor kan du selv se hvilke skip som nå beveger seg i Oslofjorden

19:24 Bomben er nå på en båt tilhørende Skjærgårdstjenesten, og vil bli uskadeliggjort under vann. I en avveining mellom sikkerhet for personell og hensyn til det maritime miljøet, vil bomben bli fraktet over til et egnet sted på Østfoldsiden for å unngå skader i Færder nasjonalpark, opplyser stabssjef Kenneth Berg i Sør-Øst politidistrikt.

Fotograf Peder Gjersøe, som står på Husvik og ser over til Vallø, kan opplyse om at skjærgårdstjenesten har fått ut fra Vallø og ligger nå noen hundre meter lenger ut i fjorden enn KV Nornen. 

– Klokken 19:40 ligger fortsatt lenger sørøst enn KV Nornen, og de to fartøyene holder lav fart i retning Østfold. Kystvaktas lettbåter har ligget mellom Ormøya og Husvik i dag. De har nå forlatt stedet, sier Gjersøe.

18:37 Brannvesenet melder på Twitter om at «bomba er til sjøs», og at folk snart kan flytte hjem. Brannmannskapene ønsker alle velkommen hjem når alt er orden senere i kveld. Samtidig presiserer informasjonssjef i Tønsberg kommune, Jan Petter Bergan, at det ennå kan være to til tre timer før alt er klart for hjemflytting.

– Vi vil gjerne være på den sikre siden. På et informasjonsmøte klokken 18 ga rådmann Geir Viksand beskjed om dette til de evakuerte, sier Bergan.

18:00 Nå fraktes bomben ved hjelp av Skjærgårdstilsynet ut til Kystvaktskipet Nornen. Bomben skal ombord i skipet, og derfra skal den fraktes ut til en av tre mulige anviste plasser ved i eller utenfor nasjonalparken. Et av disse stedene ligger øst for Bolærne.

– Vi ser på tre ulike steder, og vil se på hvilket sted bomben gjør minst mulig skade, sier ordenssjef Frank Gran.

Forsvaret jobber først med å få bomben vekk fra land.

– Målet er å få bomben tusen meter fra land. Når bomben er langt nok fra land vil alle som står på vår varslingsliste får en sms om at de kan flytte hjem, sier Gran.

Klokka 17.00: Politiet og Forsvaret venter på en avklaring fra Fylkesmannen, som skal si ja eller nei til om bomben kan sprenges ved Teinebåen.  Problemet med å sprenge bomben ved Teinebåen, er at dette området ligger akkurat innenfor grensen til Færder nasjonalpark.

– Dette er et veldig følsomt område, og jeg er i løpende kontakt med Forsvaret om hvorvidt den kan sprenges der, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli til Tønsbergs Blad.

Dersom Forsvaret ikke får tillatelse til å sprenge bomben ved Teinebåen, vil den fraktes til Rauer i Østfold for å detoneres der.

– Da vil det i så fall bli en ny prosess der med å varsle folk i Østfold på forhånd, sier Gran.

Når det er klart hvor bomben kan detoneres, skal den fraktes til sjøs. Politiet ba tidligere folk innen en radius på 1.800 meter holde seg innendørs. På pressekonferansen klokken 14, forklarte politiets Frank Gran at dette skyldes at fragmenter fra bomben i teorien kan slynges av sted så langt.

Opphever sikkerhetssonen

Klokken 16:30 Politiet melder om at sikkerhetssonen på 1800 meter er opphevet, men at Vallø er fortsatt stengt for ferdsel.

– Vi takker dem i området rundt Tønsberg som fulgte politiets oppfordring om å holde seg innendørs på grunn av bombe på Vallø, skriver de i en sms til alle som oppholdt seg i området.

Klokken 16:15 Politiet ved Frank Gran forstår at tålmodigheten hos folk begynner å strekke seg for noen.

– Politiet vil veldig gjerne takke publikum for tålmodigheten i denne situasjonen, sier Gran.

Klokken 15:39: Forsvaret hadde klokken vellykket gjennomført første fase av å uskadeliggjøre bomben på Vallø.

– Jeg kan ikke gå så spesifikt inn på tekniske detaljer, men det de har gjort, er å gjøre bomben mindre farlig, sier Frank Gran.

Klokken 15:25, ti minutter etter planen, startet bombeekspertene arbeidet med å ta tak i bombens sprenglegeme. Når dette er fjernet, må bomben ligge stille i 30 minutter for å stabiliseres. Deretter skal den fraktes ut på sjøen.

Dør til dør på Torgersøya

Klokken 14:00: Mannskaper fra kystvaktskipet Nornen har gått fra hytte til hytte på Torgersøya og bedt dem forlate øya.

Klokken 12:55 Folk bes om å holde seg innendørs fram til ny beskjed blir gitt, henstiller politiet i en pressemelding. De vil sende en sms til alle som befinner seg innenfor området.

Man bør derfor holde seg innendørs i omtrent området fra Furustrand camping og sørover mot Vallø. Fra Løveid-krysset og sørøst mot Vallø. Fra jordet ved Narverødveien og bebyggelsen rundt Husvik skole og øst mot Vallø. Fra området ved Rødstein og nordøst mot Vallø.

LES OGSÅ: Slik planlegger de å detonere bomben (+)

Les også

En påminnelse om et av de dødeligste angrep på sivile under krigen