Stenger veistrekning mens det legges ny asfalt – bussen tar ny rute i anleggsperioden

Rehabiliteres: Det blir stengte veier og omkjøring mens det legges ny asfalt blant annet her i Sandbækveien.

Rehabiliteres: Det blir stengte veier og omkjøring mens det legges ny asfalt blant annet her i Sandbækveien. Foto:

Sandbækveien og Paul Holmsens vei skal rehabiliteres. Det betyr en måned med stengte veier og omkjøring for bussene.

DEL

Som en del av kommunens asfaltprogram skal Sandbækveien og Paul Holmsens vei mellom Sandbækveien og krysset med Joruns vei rehabiliteres. Det skal legges ny asfalt på hele strekningen.

Fredrikstad kommune opplyser at strekningen stenges for gjennomkjøring i perioden 24. april til 22. mai.

Kommunen opplyser også at beboere kan kjøre inn til sine eiendommer. Enkelte av avkjørsler blir imidlertid stengt en liten periode etter hvert som arbeidet går fremover. Det blir parkering forbudt langs hele veistrekningen så lenge arbeidet pågår.

Busslinje 116 og 187 må kjøre via Paul Holmsens vei mellom Veumveien og Joruns vei i anleggsperioden. Det betyr at holdeplassene Oredalen trafo, Oredalsveien, Oredalen, Sandbækveien og Paul Holmsens vei ikke betjenes.

Det opplyses at det blir ordinær tømming av restavfall og papir- og plastemballasje i anleggsperioden. Kommunen forsikrer også at området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Foto:

Artikkeltags