Tunnelstengt etter påske

Artikkelen er over 1 år gammel

I påskehelgen går trafikken på E-6 gått som vanlig, men fra 3. april og noen dager fremover vil både Nordbytunnelen, Follotunnelen og Smiehagentunnelen (rett sør for Nordbytunnelen) være stengt på nattetid.