Fredrikstad bruker mindre per innbygger enn de fleste andre til vei – har etterslep på 363 millioner

Av

Fredrikstad ligger helt nede på 373. plass når det gjelder hvor mye penger per innbygger kommunen bruker på kommunale veier. Hvaler og Råde ligger enda lavere: På tredje siste og nest siste plass på landsbasis.