Gå til sidens hovedinnhold

Byantikvaren ber om utsettelse for Pay-villaen

Artikkelen er over 3 år gammel

I neste uke får byantikvar Vegard Lie besøk av Riksantikvaren for å drøfte forvaltningen av nasjonalt viktige bygningsmiljøer, med vekt på Pay-villaen. Lie ber om at planutvalget utsetter saken, til møtet er holdt. Planutvalgsleder Rune Fredriksen (Ap) sier nei til utsettelse.

Byggesøknaden skal avgjøres av planutvalget torsdag 17. august. 

Byantikvar Lie mener politikerne bør vente med behandlingen av byggesøknaden, inntil møtet med Riksantikvaren og fylkeskonservatoren er holdt. Flere ansatte i Fredrikstad kommunes regulerings- og byggesaksavdeling er også påmeldt til møtet.

– Vi skal se nærmere på forvaltningen av områdene i byen som står oppført i Riksantikvarens NB!-register. Dette er bygningsmiljøer av nasjonal verdi. Pay-villaen ligger i et område som står i NB!-registeret. Diskusjonen på møtet kan få betydning for behandlingen av byggesøknaden for Nygaardsgaten 1 og Pay-villaen. Det er derfor uheldig at planutvalget skal ta stilling til byggeprosjektet allerede denne uken, mener byantikvar Lie.

Lie: – En av byens aller viktigste 1800-tallsvillaer

Lie mener at oppføring av et nybygg i gårdsrommet til Pay-villaen vil bety et større kulturminnetap. Bygningsmiljøene på Vestsiden, med Pay-villaen som et sentralt element, er oppført i Riksantikvarens NB!-register, og har derfor nasjonal interesse.

Lie viser til at det er laget en nasjonal veileder for forvaltning av NB!-områdene, og det er disse prinsippene som skal diskuteres på møtet som holdes torsdag i neste uke.

– Pay-villaen i Nygaardsgaten er den mest verneverdige byvillaen fra 1800-tallet i Fredrikstad, bare villaen på Lykkeberg har større verdi, påpeker Lie, som minner om at Pay-villaen er en frittliggende bygning med et gårdsrom.

Han mener den ikke hører hjemme i en sammenbygd bygård-lignende struktur, som forslaget legger opp til. Byantikvaren anser at dersom gårdsplassen blir bebygd vil en vesentlig del av husets meningsbærende idé forsvinne.

Det vil i så fall innebære tap av vesentlige kulturminneverdier.

Fredriksen: – Er godt dokumentert

Planutvalgsleder Rune Fredriksen (Ap) avviser kritikken. Fredriksen viser til at synspunktene fra Riksantikvaren, fylkeskonservatoren og byantikvar Vegard Lie om Pay-villaens verneverdier er godt dokumentert i saksdokumentene.

Han ser derfor ingen grunn til å utsette behandlingen av byggesøknaden. Fredriksen er innstilt på å si ja i planutvalget på torsdag. Politikerne diskuterer nå om de skal stille nye krav til utforming av vinduene i nybygget.

Etter det FB forstår er det flertall for å godkjenne søknaden på de øvrige punktene, i tråd med rådmannens innstilling.

Nygaardsgaten 1 skal få 13 leiligheter, gjennom en ombygging av Pay-villaen og oppføring av et nybygg.

– Er du kjent med at representanter for Riksantikvaren og fylkeskonservatoren kommer til byen neste uke for å drøfte hvordan Fredrikstad kommune skal forvalte viktige bygningsmiljøer, i NB!-registeret, inkludert Pay-villaen i Nygaardsgaten 1?

– Nei, at det skal holdes et slikt møte er ukjent for meg, sier Fredriksen til FB.

– Er det ikke grunn til å utsette saken inntil Riksantikvaren har gitt sine innspill og møtet er holdt?

– Dokumentene viser at det er gjort en grundig vurdering av byggesøknaden fra rådmannens side. Det er tatt hensyn til verneverdiene. Vi må gjøre en avveining av hensyn. Jeg støtter utbyggingsforslaget. Her har vi en utbygger som vil satse på å utvikle området, og i forslaget er det også tatt hensyn til bevaring av Pay-villaen. Jeg kommer derfor ikke til å foreslå noen utsettelse av behandlingen nå, sier Fredriksen til FB.

Vil beholde lys og luft rundt villaen

Byantikvar Vegard Lie minner om at Pay-villaen er en typisk frittliggende byvilla hvor mye av statusen ligger i at det er lys og luft rundt bygningen.

– Enhver tilbygging vil redusere forståelsen av denne grunnleggende ideen og dessuten skjule deler av byggets fasade, mener Lie.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.