Truet med politianmeldelse i Skatt Øst-saken

Truer med anmeldelse: Henning Aal (MDG) forventer en politianmeldelse fra Skatt Øst sin side, sa han i bystyret, og møtte motbør fra ordføreren.

Truer med anmeldelse: Henning Aal (MDG) forventer en politianmeldelse fra Skatt Øst sin side, sa han i bystyret, og møtte motbør fra ordføreren. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Etter en svært ladet diskusjon besluttet bystyret torsdag kveld at formannskapet skal få bestemme rammene for en eksternt granskning av varslersakene. Henning Aall (MDG) truet med politianmeldelse i Skatt Øst-saken.

DEL

Granskningen skal gjennomføres av en profesjonell tredjepart etter anerkjente prinsipper som uavhengighet og objektivitet, heter det i vedtaket.

I formannskapet var det sterk politisk drakamp rundt hvem som skal "ha hånden på rattet" når ramme og omfang skal besluttes. Drakampen fortsatte i bystyret i en sjeldent intens diskusjon.

Man endte i et kompromiss: i stedet for at rådmannen får denne fullmakten, går den til formannskapet. 

Granskningen skal gå på håndteringen av varslerne - om påstandene om mobbing, trakassering og gjengeldelse av varslere fra teknisk drift.

Truet med politianmeldelse

Miljøpartiet De Grønnes Henning Aall sa partiet forventet at Skatt Øst vil gå til anmeldelse i momssaken.

- Hvis ikke, vil vi muligens vurdere det selv. Og da snakker jeg om politianmeldelse, sa Aall fra talerstolen.

Han sa at ingen stilte spørsmålet om hvorfor anleggsbidragsmodellen ble valgt, til tross for advarsler underveis.

- Og i det ligger det en insinuasjon, sa Aall, som møtte sterk motbør fra ordføreren for sitt utsagn.

Varslerne viktigst

Én etter én gikk politikerne på talerstolen og fremholdt at i denne saken er det håndteringen av varslerne som er viktigst.

Praksis med skatt og moms får leve sitt eget liv og bli undersøkt, så får man ta det som måtte komme. Men håndteringen av varslerne er den store bekymringen, mente flere.

Hans Ek (Sp og leder i teknisk utvalg) gjentok sitt budskap om ledelsessvikt fra formannskapsmøtet sist uke. Momssaken er enkel å håndtere, varslerhånteringen er det vanskelige, mente han, og sa at nåværende rådmann etter hans oppfatning har vist stor vilje til å rydde opp og er proaktiv.

Ek ville ikke høre noen kritikk av rådmannen i så måte, sa han etter å ha nevnt at Finess har henvendt seg til varslerne gjentatte ganger for å få til  møter.

FB vet at partene ikke er enige om hvordan slike møter skal gjennomføres og at også varslere har henvendt seg til rådmannen om samme tema.

- Lytte mer og snakke mindre

Truls Velgaard gikk blant annet i rette med Eks utfall mot tidligere rådmann og kommunalsjef, og med posisjonens håndtering - sett fra Høyres ståsted.

- Dette er en sak som er skjør. Om prosessen blir fruktbar, avhenger av dere som har makten her i salen. Jeg nøyer meg med å konstatere at det så langt ikke har gått så bra, sa han og mente evnen til å redusere konflikt og mistillit ikke har vært så god.

- Kanskje man skal lytte mer og snakke mindre. Kanskje man skal åpne mer og lukke mindre, sa Velgaard.

- Det er et trist eksempel i sist formannskap: Man gir skylden til tidligere rådmann og kommunalsjef. Å velge ut to som ikke er i sine stillinger og ikke kan forsvare seg, og det skjer i samme møte som skal beslutte prosess. Det kan se ut som avledningsmanøver, sa Velgaard om Eks tordentale.

Også Bjørnar Laabak (Frp) fremholdt at momssaken er blitt underordnet problematikken rundt varslerne.

- Direkte skadelig for de ansatte

Terje Moland Pedersen (Ap) sa han følte optimisme da det syntes som om man hadde fått til et kompromiss man kunne enes om, men han ble svært betenkt over Velgaards utsagn.

- Denne saken preger det politiske miljøet, men den er direkte skadelig for de ansatte i kommunen, sa Moland Pedersen og ønsket seg et bredt samarbeid og at ingen gjør politikk av saken.

Velgaard var raskt på pletten:

- Jeg har vært her i salen i ett år. Det er første gang Ap har vært interessert i å få med seg Høyre, sa han.

- Dypt alvorlig med feil informasjon

Tidligere kontrollutvalgsleder Lars Petter Kuran (H) var også på talerstolen. Han rettet søkelyset mot det faktum at kommunen oppga feil opplysninger til kommunerevisjonen, og om hvordan ledelsen var samlet for å gi tilsvar i fjor:

- Det er ingen tvil hos meg om at det satt personer der som fullt ut visste at det var undertegnet avtaler etter at prosjektene var igangsatt og ferdigstilt. Så velger man i tilsvaret og kontrollorganet å si at dette ikke er beviselig. Man retter skytset tilbake mot revisjonen og mener det er påstander og indisier. Nå har det vist seg at det er direkte feil. Det er dypt alvorlig at man kan tillate seg å komme med feil opplysninger i en slik situasjon. Det er utelukkende rådmannens ansvar. Ikke den tidligere. Men den sittende, sa Kuran.

Rådmann Ole Petter Finess tok selv ordet etterpå og sa det ikke er noen tvil om at det som ble svart i 2015 er hans ansvar, og påpekte at revisjonen  nå gjør en undersøkelse for kontrollutvalget om hva som eventuelt skal ha vært gitt av feil informasjon.

Artikkeltags