Nygård etter varslersakene: Ingen garanti for at det ikke begås nye feil

I etterpåklokskapens lys mener ordfører Jon-Ivar Nygård at politikerne tidligere burde hatt mer fokus på hvilken situasjon varslerne i teknisk drift sto i.