Varslersaken: Kommunen beklager til «Helene», men nekter å dekke advokatutgiftene hennes

Etter nesten en halvt år har varsleren «Helene» fått en beklagelse fra kommunen for at hun og kollegaene ikke hadde et forsvarlig arbeidsmiljø. Fortsatt undersøkes det om hun ble utsatt for gjengjeldelse. Kommunen avslår å dekke advokatutgiftene hennes på flere titalls tusen.