Kamp om å sikre seg varslerkontrakt i kommunen

Seks firmaer har levert tilbud på å drive ny varslerordning i Fredrikstad kommune.