Rådmann Ole Petter Finess skriver at han har brukt svært mye tid på disse sakene og å håndtere forespørsler. Dette påvirker både ham og kommunalsjefene, og at han er sikker på at det påvirker alle medarbeiderne også, skriver han.

Han er bekymret  for hvilke virkninger sakene får, og spesielt de sakene som trekker integriteten til administrasjonen i tvil, heter det i det ekstra nyhetsbrevet som er sendt ut.

Samtidig som de opplever situasjonen svært vanskelig, roser han de ansatte og skriver han er imponert over medarbeidernes jobb for å håndtere situasjonen, og viljen til å få frem gode historier og fokusere på det som er bra.

– Selv om vi er i omdømme-grøfta nå, og trolig vil måtte bli der en stund til alle saker er belyst og avsluttet, håper og tror jeg vi vil komme gjennom dette og etter hvert kan bruke kreftene på det vi er satt til – nemlig utvikle Fredrikstad kommune videre, skriver Finess.

– Kommer til å godta Skatt Øst-straff

Skatt Øst har som kjent kommet til at de trolig ilegger kommunen 2,5 millioner kroner i straffegebyr for grov uaktsomhet i forbindelse med urettmessige momsfradrag i ti utbyggingsprosjekter.

I tillegg må kommunen betale 15 millioner kroner som utbyggere skulle ha betalt når man ikke kvalifiserte for kravene til avtalene som ble brukt.

Rådmannen skriver at det skal en sak til bystyret om boten fra Skatt Øst.

– Den vil trolig bli akseptert, heter det i nyhetsbrevet.

Informasjonsmøter tirsdag

Rådmannen informerte forrige onsdag kontrollutvalget om flere av sakene de står oppe i, og la frem tilsvarende for formannskapet mandag. I dag, tirsdag, sto de ansatte som står for tur.

Senere i dag skulle han også møte ansatte i teknisk drift i Tomteveien for å informere, ifølge nyhetsbrevet.

Under møtet i kontrollutvalget ble det orientert om at det er kommet nytt tips om  mulig lovbrudd, som nå undersøkes.

– Har gjort feil i varslersakene

– Det er ikke til å stikke under noen stol at det har blitt gjort feil i disse varslersakene som nå verserer i Fredriksstad Blad og Demokraten. Vi har beklaget det flere ganger, også fra bystyrets talerstol, heter det i nyhetsbrevet fra rådmannen.

Videre viser han forståelse for at mange har det tøft, men skriver at medarbeiderundersøkelser viser en positiv utvikling i medarbeidertilfredshet.

– Det vil være viktig å komme videre og få avsluttet prosesser, skriver rådmannen, og legger til at han vil følge opp med forsvarlig saksbehandling i alle sider av Skatt Øst-saken og jobbe målbevisst  for å forsøke å få avsluttet varslingskomplekset «innen rimelig tid».

Finess mener imidlertid det er komplisert og fortsatt vil ta noen uker og måneder. Han erkjenner også at de må regne med flere medieoppslag både om Skatt Øst-saken og andre varslinger.

– Det er derfor ingen tvil om at dette vil bli en høst som vil slite på omdømmet vårt, men vi skal opp fra kjelleren, skriver han.

- Kritikk må vi tåle

– Det kan av oppslag i FB se ut som jeg sutrer over kritikk fra forskjellig hold i media. Det er ikke tilfelle. Kritikk må vi tåle selv om det mange ganger er krevende, sier rådmann Ole Petter Finess.

- Dette interne nyhetsbrevet ble skrevet for å vise medfølelse og forståelse overfor de mange som kjenner på at deres faglige integritet er stilt i tvil. Når både rådmannsfunksjonen og administrasjonen for øvrig blir beskyldt for ikke å gjøre noe som helst, videre at kommunen blir beskrevet som administrativt vanstyrt, er uprofesjonell og kunnskapsløs, som jukser og behandler folk og saker dårlig, eller til og med bevisst utfører ulovlige handlinger, tror jeg folk flest forstår at det føles krenkende.

- Vi har stolte og dedikerte medarbeidere som står på for å yte gode tjenester hver eneste dag. Vi vet at det er gjort feil, og det gjøres feil, faktisk hver dag, men vi streber etter å lære av disse som ledd i det løpende forbedringsarbeid i hele organisasjonen, sier Ole Petter Finess.