BDO får millionavtale med Fredrikstad kommune

BDO blir firmaet som fra nyttår skal ta imot varsler fra både ansatte og innbyggere i Fredrikstad kommune.