Gå til sidens hovedinnhold

Anbefaler full granskning av varslersaken. Rådmannen erklærer seg inhabil.

Artikkelen er over 4 år gammel

Rådmann Ole Petter Finess erklærer seg inhabil i den videre behandlingen av varslersgranskning – og både han og ordføreren anbefaler at det iverksettes en ekstern granskning parallelt med politisaken.

Ordføreren har lik innstilling til formannskapet som rådmannen fremla:

  • Det anbefales å iverksette en ekstern granskning.
  • Formannskapet utnevner et ad hoc-utvalg blant sine representanter– med to fra opposisjonen og én fra posisjonen.
  • Oppdraget settes ut på anbud.
  • Ad hoc-utvalget avgjør hvem som får oppdraget. De skal også følge granskningen løpende.
  • Utgiftene dekkes fra disposisjonsfondet. 

Forslaget innebærer at man går tilbake til de tidspunkter da varslingene i teknisk drift begynte å komme inn – i 2010, og frem til i dag. Dersom det i arbeidet kommer opplysninger om nye forhold fra samme periode, og eventuelt tidligere, bør man også se på dette, heter det i papirene til formannskapet.

Sier seg inhabil

Rådmann Ole Petter Finess sier seg inhabil i den videre håndteringen og ber ordføreren fremme sak for bystyret om erklæringen og å oppnevne en såkalt setterådmann.

At man skal granske påstander om mobbing og gjengjeldelse har bakgrunn i medieoppslagene rundt Skatt Øst-saken om at varslere følte seg utsatt for ledelsesstyrt mobbing og trakassering, står det i saksfremlegget.

En av sakene var FBs artikkel om at varslerne følte seg frosset ut. Den ble tatt opp i kontrollutvalget, da leder Ingrid Willoch innkalte til ekstraordinært møte. Rådmannen redegjorde i utvalget for at dette var nye opplysninger for ham, og han sa det var helt uhørt om det var riktig.

Flertallet av varslingene var ikke behandlet i tråd med reglene, og varslingene fra en tidligere virksomhetsleder ble ikke ordentlig undersøkt før de ble avsluttet. 

To av varslerne mener kommunen ikke har oppfylt den omsorgsplikten man har. Påstandene er rettet direkte mot rådmann Finess selv, heter det i sakspapirene til formannskapet.

I en annen sak som nå behandles av PwC er det dessuten fremmet habilitetsinnsigelse mot rådmannen. Her vil den endelige erklæringen være klar om kort tid. FB skrev nylig at den foreløpige vurderingen var at han anses inhabil.  Rådmannen antar dette også vil være konklusjonen, og erklærer seg inhabil også her. Det betyr at setterådmann må inn.

Varsleren i denne saken fikk nylig medhold hos Likestillingsnemnda om at hun ble forskjellsbehandlet da avdelingen hennes skulle konstituere leder. Varslingssekretariatet skal også vurdere dette for å se om det kan ha vært gjengjeldelse, heter det i saksutredningen. Hun har tidligere fått medhold i at hun ble utsatt for gjengjeldelse i en annen sammenheng.

Rådmannen antyder at også flere ledere kan bli inhabile, fordi de har vært involvert i behandlingen av de varslingssakene som skal granskes.

Anbefaler parallelle prosesser

Både kommunen som foretak og flere enkeltpersoner er, som FB har omtalt, politianmeldt i forbindelse med Skatt Øst-saken. Det har vært diskutert om man bør avvente en granskning for ikke å risikere innblanding i politisaken.

Dersom det oppstår en situasjon hvor granskningen bør stanses underveis kan utvalget, og i denne saken det eksterne firmaet som får oppdraget, bestemme dette.

Administrasjonen påpeker at det kan ta tid før politiet får sett på anmeldelsen. Det kan også skje at hele eller deler av saken henlegges. Det er dermed uklart om en granskning kan komme i konflikt med politisaken. Kommunen har vært i kontakt med politiet, som sier dette ikke nødvendigvis må tas hensyn til.

Usikkerheten må veies opp mot kommunens og publikums behov for å få vite hva som har skjedd, og man må også se på varslingsinstituttets renommé. Totalvurderingen tilsier dermed granskning, både av hensyn til varslere og kommunens ansatte, skriver rådmannen. 

Kan ikke si noe om pris

Fordi man ikke kjenner til omfanget av granskningen, er det også vanskelig å si noe om pris, heter det i saksfremlegget.

Granskningen er ikke tatt inn i budsjettet for 2017 og må derfor dekkes fra disposisjonsfondet.

Kommunen har nylig inngått rammeavtale med advokatfirmaet Hjort om juridiske tjenester på fire millioner kroner over to år. Denne bistanden trengs i andre sammenhenger, så administrasjonen vurderer at det er riktig å utlyse en egen konkurranse på oppdraget.

Granskningen

Les også

Dette er varslerne i Fredrikstad kommune

 

Kommentarer til denne saken