Fredrikstad kommune lanserer ny «korrupsjonsknapp»

En ny knapp på kommunens nettside skal gjøre det enklere for innbyggerne å varsle om kritikkverdige forhold som korrupsjon, mobbing og sosial dumping.