Ekspert: Tror varsler-bot kan få stor betydning i andre saker

Advokat Birthe Eriksen tror reaksjonen i varslersaken mot Fredrikstad kommune kan få stor betydning for andre varslersaker.