Det fastslår overingeniør i Fredrikstad kommune, Reidun Ottosen.

– Ja, vedfyring er en stor kilde til at vi har høye verdier av luftforurensing. I helgen så vi at verdiene steg på ettermiddagen, kvelden og natten, forteller hun.

– Folk legger nok mye ved i ovnen på kvelden før de skal legge seg.

Også mandag morgen viste målingene i St.Croix-krysset at det er høy luftforurensing, den er nådd nivå fire på en femtrinns skala.

– Da kom rushtrafikken i tillegg til vedfyringen, sier Ottosen.

Det er det kalde, tørre og vindstille været som gjør at konsentrasjonen av dårlig luft blir ekstra høy. Fredrikstad kommune oppfordrer folk til å velge andre transportmidler enn bil så lenge været holder seg som nå.

Samkjøring og hjemmekontor, samt velge strøm fremfor vedfyring er andre anbefalinger.

– Og de som har luftveislidelser, som astma, bronkitt, hjerte- og karsykdommer, bør begrense utendørsaktiviteter. De bør ikke oppholde seg ute, påpeker Reidun Ottosen.

Luftforurensingen er verst langs trafikkerte veier, i sentrum og tettbebygde strøk der mange fyrer med ved.

Konserndirektør for salg i Jøtul, René Christensen, gjør oppmerksom på at vedfyring i nye, rentbrennende ovner er langt mindre forurensende enn gamle vedovner.

–  Utslippet av svevestøvpartikler er 90 prosent høyere i en gammel ovn. Løsningen er derfor å bytte ut den gamle ovnen til en ny, fremholder han.

«Gamle» ovner er de som er produsert før 1998, da kom det nye krav fra myndighetene.