Ekstremværet vil koste kommunen minst 10 millioner kroner

Beregningene så langt viser at voldsomt uvær, og spesielt ekstremværet 1. september, kan koste teknisk drift-avdelingen til Fredrikstad kommune over 10 millioner kroner.