Det fremholder Terje Johansen, virksomhetsleder for vann og avløp i Fredrikstad kommune.

– Vanligvis pumpes alt vannet opp i høydebassenget på Høyfjell og blir liggende der i to dager før det sendes ut til forbrukerne. Nå er det derimot en liten mengde vann som sendes rett ut fordi vi bygger om ledningsnettet ved vannverket, forklarer han.

– Da kan det lukte litt klor.

En beboer i sentrumsområdet har henvendt seg til Fredriksstad Blad om klorlukt i vannet fra springen. Hun forteller at det også smaker klor.

Hun er ikke den eneste som har reagert:

– Vi har fått noen henvendelser om at det lukter klor av drikkevannet, bekrefter Terje Johansen.

– Men vi tror altså at årsaken er at det sendes rett ut til forbrukerne. Det tas imidlertid prøver av vannet, og de viser like lave konsentrasjoner av klor som ellers. Det er ingen forskjell i klormengden. Dette er ikke farlig, fastslår han.