Skroter valgkort på papir til årets kommunevalg – Fredrikstad tester ny elektronisk ordning

Ved hvert valg bruker det offentlige 23 millioner på å sende ut valgkort. Fredrikstad er blant pilotkommunene som i år skal prøve elektroniske valgkort.