Er du skeptisk til elektronisk valgkort, så bare slapp av – du trenger ikke ha med valgkort når du skal stemme

Ved hvert valg bruker det offentlige 23 millioner på å sende ut valgkort. Fredrikstad er blant pilotkommunene som i år skal prøve elektroniske valgkort.