Jørgen (37) ble tatt av tidsklemma

HEKTISK : – Han var tidsnok, smiler valgfunksjonær Ingerid Gjølstad, da Jørgen Pettersen kom hastende inn i Byhallen.

HEKTISK : – Han var tidsnok, smiler valgfunksjonær Ingerid Gjølstad, da Jørgen Pettersen kom hastende inn i Byhallen. Foto:

– Jeg måtte hente datteren min på turn, heldigvis rakk jeg det akkurat, smiler Jørgen Pettersen – sistemann som fikk stemt i Cicignon valgkrets.

DEL

Kir­ke­klok­ke­ne had­de ak­ku­rat tatt til å spille, noen få ben var fort­satt å se i av­luk­ke­ne inne i By­hal­len. Så kom Jør­gen lø­pen­de inn. Han has­tet inn i et av­luk­ke, kom ut igjen, men for­svant til­ba­ke.

Så kun­ne han smi­len­de putte stem­me­sed­le­ne i ur­ne­ne, som den siste som fikk sagt sitt i den­ne valg­kret­sen i 2019.

– Jeg glemte faktisk å stemme i fylkestingsvalget i farten, men de minnet meg heldigvis på det!

Han ble tatt av tids­klem­ma og hver­dags­lo­gi­stik­ken.

– Jeg måt­te hen­te dat­te­ren min på turn. Hel­dig­vis rakk jeg det. Jeg hør­te kir­ke­klok­ke­ne, da trod­de jeg ikke det gikk, smil­te han, og fikk et bredt smil til­ba­ke også fra by­ar­ki­var og valg­funk­sjo­nær In­ge­rid Gjøl­stad.

Da Jør­gen for­svant ut dø­ren til dat­te­ren som ven­tet i bi­len, var hun klar til å ta med det ti mann sto­re tel­le­korp­set opp på et mø­te­rom i råd­hu­set for å få talt opp stem­me­ne i krets 18 – Cicig­non.

Da det var ti mi­nut­ter igjen, var det fort­satt noe kø i lo­ka­let. Den ble sta­dig kor­te­re, inn­til alt­så Jør­gen av­slut­tet bal­let.

Artikkeltags