MDGs listetopp: Klatrer mot rødt samarbeid for et grønnere Fredrikstad

For Erik Skauen i Miljøpartiet De Grønne er naturen en unik arena langt vekk fra mas og forventninger. Og å sikre grøntarealene våre, er noe av det viktigste han vil gjøre i bystyret – helst i samarbeid med rød side.