MDG: Foreslår at Storgata blir bilfri sykkeltrasé

Miljøpartiet De Grønne, som nå er blitt dobbelt så store som før i bystyret, mener det bør vurderes å gjøre Storgata bilfri slik at den kan brukes som sykkeltrasé gjennom sentrum isteden.